Edukativni video Zatraži pristanak! (Fáðu já!) snimljen je tijekom 2012. godine te obrađuje temu spolnog ponašanja mladih s naglaskom na prevenciju seksualnog zlostavljanja i rizičnog seksualnog ponašanja.

Video Zatraži pristanak!  na tinejdžerima pristupačan način jasno prikazuje razliku između nasilnog i neprihvatljivog ponašanja te nenasilnog  i prihvatljivog ponašanja prikazujući zanimljive i ponekad komične situacije, pritom prenoseći nedvosmislenu poruku o važnosti komunikacije i poštivanja druge osobe.  Snimljen je u sklopu projekta Osvještavanje seksualnog, mentalnog i fizičkog nasilja nad djecom u suradnji Ministarstva socijalne skrbi, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrazovanja, znanosti i kulture Republike Island.

Postavi pitanje našim stručnjacima

Prijava imena djeteta u vanbračnoj zajednici

Bojan Krsnik
20. 05. 2014.
AUTOR:
Bojan Krsnik
aps.soc.rada
Poštovani, uskoro ću postati mama i željela bih prijaviti dijete da nosi očevo prezime ali on neće biti prisutan prilikom poroda i prijave djeteta. Nismo vjenčani ali živimo u vanbračnoj zajednici već duže vrijeme i uz sve to on je stranac, molim pomoć.
 
Poštovana,
dijete ćete prijaviti u nadležnom matičnom uredu, u roku od 15 dana od rođenja djeteta, koji će Vam za njega izdati rodni list i domovnicu. Upis rođenja djeteta u maticu rođenih obavlja se na temelju usmene ili pisane prijave matičaru područja kojem pripada mjesto rođenja djeteta.
U Vašem slučaju kako navodite, dijete će se roditi izvan braka i time je majka ta koja prijavljuje dijete u matični ured. Kod prijavljivanja osobnog imena djetetu, rok za prijavljivanje je 30 dana od rođenja. Ime djetetu određuju roditelji osobno i sporazumno u matičnom uredu. Ukoliko otac nije prisutan nećete moći djetetu dati njegovo prezime već  svoje, a otac će naknadnim priznanjem, kada oboje kod matičara date izjavu da njega smatrate ocem djeteta, biti upisan u matičnu knjigu kao otac djeteta i tek tada možete djetetu dati očevo prezime.
 
 

© Mama je mama 2018