Edukativni video Zatraži pristanak! (Fáðu já!) snimljen je tijekom 2012. godine te obrađuje temu spolnog ponašanja mladih s naglaskom na prevenciju seksualnog zlostavljanja i rizičnog seksualnog ponašanja.

Video Zatraži pristanak!  na tinejdžerima pristupačan način jasno prikazuje razliku između nasilnog i neprihvatljivog ponašanja te nenasilnog  i prihvatljivog ponašanja prikazujući zanimljive i ponekad komične situacije, pritom prenoseći nedvosmislenu poruku o važnosti komunikacije i poštivanja druge osobe.  Snimljen je u sklopu projekta Osvještavanje seksualnog, mentalnog i fizičkog nasilja nad djecom u suradnji Ministarstva socijalne skrbi, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrazovanja, znanosti i kulture Republike Island.

Postavi pitanje našim stručnjacima

Maloljetnica u izvanbračnoj vezi

Bojan Krsnik
07. 09. 2015.
AUTOR:
Bojan Krsnik
aps.soc.rada
Poštovani, kćerka mi živi u izvanbračnoj vezi. Rodit će početkom desetog mjeseca, a bit će punoljetna polovinom jedanaestog. Upisat će redovno 4. godinu srednje skole. Otac djeteta ima 20 godina i trenutno je u radnom odnosu. Žive od lipnja u iznajmljenom stanu. Zanima me kako dokazati zajedničko kućanstvo za ostvarivanje dječjeg doplatak i ostalih naknada. Kćerka ima zdravstveno osiguranje preko oca i vodi se na njegovoj poreznoj kartici.
 
Poštovana, da bi mladi par dokazao postojanje istog kućanstva, potrebno je u nadležnoj policijskoj postaji prijaviti prebivalište ili boravište na temelju čega će biti vidljivo da žive na istoj adresi. Radi ostvarivanja određenih prava i naknada bit će potrebna i njihova izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću u kojoj potvrđuju da žive u istom kućanstvu. U nekim slučajevima ovisno o kojoj se naknadi ili potpori radi, potreban je izlazak socijalnog radnika na "teren", no o tome će Vas nadležna služba dodatno obavijestiti ukoliko se ukaže potreba.

© Mama je mama 2019