Nives Šikanić Dugić
23. 01. 2019.
AUTORICA:
Prim.mr.sc.
Nives Šikanić Dugić
dr.med. spec.ginekolog

Zabrinuta sam zbog rezultata cervikalnog i vaginalnog brisa. Nalaz glasi: u vaginalnom i cervikalnom brisu nisu izolovane patogene bakterije i kandida. U direktnom mikroskopskom preparatu ervikalnog brisa izolovane su epitelne celije, polimorfnukleari i dosta bacila. U direktnom mikroskopskom preparatu vaginalnog brisa izolovane su epitelne celije , "Clue" celije, masa bacila i polimorfnukleari. Sta znaci ovaj nalaz? Zabrinuta sam vrlo.

U nalazima mikroskopskih preparata nađeni su polimorfonukleari, a to su leukociti i u  vaginalnom brisu  „clue cells“ koje su karakteristične kod tzv.bakterijske vaginoze.Tada je  poremećena normalna vaginalna flora i najčešće se umnaža bakterija Gardnerela vaginalis. Javi se svome ginekologu koji će ti dati ciljanu antibiotsku terapiju i s kojom će se smiriti upala.

 

Postavi pitanje našim stručnjacima

Prijetnja zatvorom

Bojan Krsnik
23. 12. 2016.
AUTOR:
Bojan Krsnik
aps.soc.rada
Imam 15 godina i trudna sam, u vezi sam s dečkom koji ima 19 godina. Mama mi prijeti ako ne pobacim da će ga strpati u zatvor. Može li ona to napraviti?
 
Poštovana,
Kaznenim zakonom (NN, broj: 144/12) člankom 158. propisano je da tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mlađim od 15 godina, ili ga navede da izvrši spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju s trećom osobom ili da nad samim sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora od 1 do 10 godina.
Dakle, zakonom je zabranjen spolni odnos punoljetne osobe s maloljetnom osobom do 15 godine (osoba ispod 14 godina je dijete), a od 15 do 18 godine, samo uz njezin pristanak.
Obzirom da ste Vi prema Vašim riječima u ljubavnoj vezi s 19-godišnjakom vlastitom voljom, isto nije zakonom kažnjivo.

 

© Mama je mama 2019