Nives Šikanić Dugić
18. 04. 2018.
AUTORICA:
Prim.mr.sc.
Nives Šikanić Dugić
dr.med. spec.ginekolog

Postovana, 6.4 je doslo do pucanja kondoma, a 8.4 sam popila hitnu kontracepciju danas je 15.4 i ja jos nisam dobila nikakvo krvarenje niti ista, je li izazvano krvarenje nuzno ili cu dobiti menstruaciju 27.4 po starom racunanju?

Nakon uzimanja hitne kontracepcije slijedeća menstruacija dolazi u očekivano, redovno vrijeme, a može doći i nekoliko dana ranije. Eventualno kašnjenje menstruacije se tolerira 8 dana te ukoliko ne dođe obavezno napraviti test na trudnoću ili ultrazvučni pregled.

 

Postavi pitanje našim stručnjacima

Nasilje u braku

Martina Trbus
25. 10. 2016.
AUTORICA:
Marina Trbus
prof.psih.
Da li ostati u braku gdje muž udara ženu?
 
Poštovana,
sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja (NN 137/09, 14/10, 60/10) u Republici Hrvatskoj zakonom je zabranjen svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, a osobito tjelesno nasilje, odnosno primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije. 
Drugim riječima, kada muž udari ženu (ali i obratno, kada žena udari muža) to obavezno treba prijaviti policiji. 
Također, takav odnos gdje jedna osoba tuče, udara i nanosi fizičku i psihičku bol nije odnos te ga je potrebno prekinuti. U svim odnosima, bilo da se radi o odnosu roditelj – dijete, partner – partner, suprug – supruga ili bilo koji drugi odnos – nasilje nije dopustivo i za njega nema opravdanja.

 

© Mama je mama 2018