Kontaktiraj stručnjaka

Molimo vas da prije postavljanja pitanja našim stručnjacima svakako pročitate već objavljena pitanja i odgovore jer su možda naši stručnjaci na isto ili slično pitanje već odgovorili. Ovaj portal i njegovi sadržaji namijenjeni su prije svega maloljetnim trudnicama, roditeljima te adolescentima koji se suočavaju s pitanjima i sumnjama vezanim uz trudnoću, zaštitu od trudnoće i teškoćama zbog rizičnih spolnih aktivnosti. S obzirom da zaprimamo veliki broj upita, na ostala pitanja, kao i na pitanja koja se ponavljaju, nismo u mogućnosti odgovarati. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 7 dana. Na pitanja vezana uz pravnu regulativu možemo davati odgovore samo za zakone i propise koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske.

Prije nego pošaljete upit, molimo vas da pročitate pravila korištenja portala:
-Važno nam je da nam kažete koliko godina imate kako bismo dobili potpuniju sliku o vama i vašem zdravstvenom stanju.
-Ako opisujete zdravstveni problem, potrudite se da njegove elemente navedete kronološkim redom.
-Ne pretjerujte u uporabi upitnika, uskličnika i ostalih znakova te riječi HITNO kako biste privukli pažnju na svoju poruku.
-Budite jasni.
-Naslov neka se odnosi na sažetak vašeg upita u jednoj ili nekoliko riječi.
-Koristite primjeren rječnik.
-Prije nego pošaljete e-mail ponovno ga pročitajte te provjerite jeste li propustili neku bitnu informaciju.

E-mail: 
Pitanje 
    
{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

15. 12. 2013.
AUTOR:
Igor Garić
dipl.iur.

Našla sam se u stvarno teškoj situaciji i treba mi vaš savjet. Imam 17 godina i dijete od 7 mjeseci. U braku sam 9 mjeseci, udala sam se malo prije rođenja sina. Roditelji su bili jako protiv da rodim i protiv toga da se udam, ali sam ipak dobila dozvolu za sklapanje braka makar sam bila maloljetna. Muž je bio super prema meni i bili smo u vezi godinu dana, ali nakon što sam rodila potpuno se promijenio, samo izlazi i nije ga briga ni za mene ni za dijete. Rekao je da bi bilo bolje da se nismo ni vjenčali. S roditeljima ne pričam već skoro godinu dana jer su još uvijek jako ljuti na mene i misle da sam si uništila život. I meni se sad čini da se nisam trebala udavati i razmišljam o tome da se rastanem. Problem je u tome što ne radim, školu sam prekinula radi trudnoće. Ako se sad i rastanem, ne znam od čega ćemo sin i ja živjeti. Imam li kao maloljetna mama prava na kakvu pomoć, i da li moj sin ima pravo na alimentaciju ako se rastanem od muža. Puno hvala.

Poštovana, iz gore pročitanog vidim da ste u teškoj situaciji no nije sve crno kako se čini. Na samom početku htio bih razdvojiti određene pojmove koje ste gore naveli, te ukazati Vam kako da postupate s obzirom na vašu situaciju. Prvenstveno vam savjetujem da ozbiljno porazgovarate sa suprugom te da probate riješiti novonastalu situaciju na miran način. Ukoliko nije moguće riješiti međusobnim dijalogom preostaju Vam dvije situacije da se rastanete sporazumno ili da pokrenete tužbu radi rastave braka. To što ste maloljetni za Obiteljski Zakon (koji regulira većinu vase opisane sitacije) ne predstavlja nikakav dodatnu okolnost budući da Obiteljski zakon ne pravi razliku između osoba koje su maloljetne sklopile brak i postale roditelji te na taj način stekle poslovnu sposobnost prije navršenih 18 godina i onih osoba koje su sklopile brak nakon 18. godine života.

Sud će razvesti brak ukoliko su ispunjene sljedeće pretpostavke: Ako utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni, ili ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana, ili  ako oba bračna druga sporazumno zahtijevaju razvod braka. Razvod braka može tužbom zahtijevati bračni drug, a oba bračna druga sporazumnim zahtjevom.  Bračni drug nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene ili dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života.
U postupku razvoda braka sud donosi odluku i o tome:
- s kojim će roditeljem živjeti zajednička djeca
- na koji način će roditelji skrbiti o djeci
- na koji način će djeca održavati susrete i druženja s roditeljem s kojim ne žive
- u kojem iznosu će roditelji sudjelovati u uzdržavanju djece.
Sud ove odluke o odnosima roditelja i djece donosi na temelju mišljenja Centra za socijalnu skrb – Tima za brak, obitelj i skrbništvo za djecu. Kad se postupak radi razvoda braka pokreće tužbom ili sporazumnim zahtjevom, a bračni drugovi imaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti, provodi se postupak posredovanja. Postupak posredovanja provodi se radi pokušaja uklanjanja bračnih nesuglasica odnosno dogovora o uređenju pravnih posljedica razvoda braka.Postupak posredovanja provodi centar za socijalnu skrb, savjetovalište za brak i obitelj ili osoba ovlaštena za pružanje stručne pomoći (posredovatelj) kojeg predlože bračni drugovi, o čemu sud donosi rješenje. Posredovatelj dostavlja bračnim drugovima stručno mišljenje u roku od petnaest dana od okončanja postupka posredovanja.
Prema Zakonu o socijalnoj skrbi postoji mogućnost korištenja usluge smještaja. Pravo na uslugu smještaja obuhvaća usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju i njege, čuvanja, odgoja i obrazovanja, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije te organiziranja slobodnog vremena.
Prema Zakonu o socijalnoj skrbi usluga smještaja priznaje se trudnici 3 mjeseca prije poroda ili roditelju s djetetom do 6 mjeseci, a iznimno ako je to u interesu djeteta do godine dana života djeteta koji nema stana, odnosno nema osiguran smještaj ili zbog poremećenih odnosa u obitelji ne može ostati s djetetom u obiteljskom domu. Također osim privremenog smještanja u ustanovi, postoji mogućnost smještanja u udomiteljsku obitelj.
Zakonom o udomiteljstvu pruža se mogućnost tradicionalnog udomiteljstva maloljetnoj trudnici, trudnici s jednim ili više djece do 7.godine života, maloljetnoj majci s djetetom ili maloljetnim roditeljima s djetetom ako se na taj način osnažuje njihovo roditeljstvo i ako nemaju obiteljsku potporu. Pravo na alimentaciju je regulirano obiteljskim zakonom i po njemu vi i vaš sin imate pravo na uzdržavanje od stane oca vašeg djeteta ukoliko se rastanete.
U javnosti je uobičajena percepcija da su, kad se govori o uzdržavanju u obiteljskopravnom smislu, to dužni činiti roditelji u odnosu na svoju djecu. No, postoji još nekoliko kategorija osoba koje prema Zakonu imaju pravo na uzdržavanje. Jedna od tih kategorija je i bračni drug, u svezi s razvodom ili poništajem braka. Postoje Obiteljskim zakonom točno propisani razlozi kada bračni drug može ostvariti pravo na uzdržavanje. Naime, to će pravo imati bračni drug koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti. Dakle, treba se raditi o osobi bez primanja, osobi bez dostatnih primanja, osobi kojoj je utvrđena nesposobnost za rad i koja se ne može zaposliti (iako se ovdje postavlja pitanje na koji će se način utvrditi da se osoba ne može zaposliti, odnosno koliko vremena treba osoba bezuspješno tražiti posao da bi se moglo utvrditi da posao ne može naći). Navedeno pravo na uzdržavanje, bitno je napomenuti, ostvaruje se podnošenjem zahtjeva do zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod ili poništaj braka, na što je sud dužan upozoriti bračnog druga. Ako taj zahtjev nije postavljen u parnici za razvod ili poništaj braka, pravo na uzdržavanje (sada) bivši bračni drug može zatražiti putem tužbe, i to u roku šest mjeseci od prestanka braka, no samo ako su pretpostavke za uzdržavanje (nedostatak sredstava za život, nemogućnost ostvarenja sredstava za život iz vlastite imovine, nesposobnost za rad i nemogućnost zaposlenja) postojale u trenutku zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod ili poništaj braka i trajale bez prestanka do zaključenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje. Bračni drug tužbom može tražiti uzdržavanje samo za vrijeme nakon njezina podnošenja. Kod odlučivanja o zahtjevu za uzdržavanjem bračnog druga, sud će voditi računa i o pravičnosti odnosno neće u svakom slučaju usvojiti zahtjev i odrediti uzdržavanje, već ga može i odbiti, ako bi uzdržavanje predstavljalo očitu nepravdu za drugog bračnog druga (primjerice, sud neće odrediti uzdržavanje bivšeg bračnog druga, ako drugi bivši bračni drug ima troje djece i još uzdržava bolesne roditelje, a ima minimalnu plaću). Što se tiče vremena na koje se uzdržavanje određuje, valja reći da sud može odlučiti da obveza uzdržavanja bračnog druga traje do godine dana, osobito kad je brak trajao kratko ili kad je tužitelj u mogućnosti u dogledno vrijeme na drugi način osigurati sredstva za život. Ta se obveza, u osobito opravdanim slučajevima, može i produljiti, ali uz napomenu da se tužba za produljenje uzdržavanja može podnijeti samo do isteka vremena za koje je uzdržavanje određeno.
Prilikom brakorazvodne parnice budite spremni da će se Centar za socijalnu skrb uključiti u sami postupak radi zaštite prava maloljetnog djeteta kao samostalna stranka.
U svakom slučaju, u sustavu socijalne skrbi postoji pomoć, te je svakako se dobro javiti u nadležni centar za socijalnu skrb radi dobivanja informacija o mogućnostima i dobivanju adekvatne pomoći.

Postavi pitanje našim stručnjacima

Maloljetnička trudnoća i primanja

Bojan Krsnik
08. 04. 2015.
AUTOR:
Bojan Krsnik
aps.soc.rada

Ja sam maloljetna trudnica, imam 16 godina uskoro ću napuniti 17. Zanima me hoću li nakon djetetove navršene godine dana imati prava na ikakva primanja? Živim kod roditelja koji su nezaposleni i prihvatili su moju trudnoću, ali jedina primanja su nam od poljoprivrede. Očekujem da će otac djeteta priznati dijete.

Poštovana, moći ćete primati dječji doplatak te neke od novčanih pomoći centra za socijalnu skrb (jednokratna novčana pomoć, zajamčena minimalna naknada i sl.) za koje se morate obratiti nadležnom centru prema mjestu stanovanja. Ukoliko nećete živjeti u zajednici s ocem djeteta imate pravo i na alimentaciju. Niste naveli da li se još školujete, no svakako vas savjetujem da završite započeto obrazovanje kako biste bili konkurentniji na tržištu rada i mogli zarađenim novcem povećati kvalitetu života sebi i djetetu koje očekujete.

 

 

© Mama je mama 2019