Kontaktiraj stručnjaka

Molimo vas da prije postavljanja pitanja našim stručnjacima svakako pročitate već objavljena pitanja i odgovore jer su možda naši stručnjaci na isto ili slično pitanje već odgovorili. Ovaj portal i njegovi sadržaji namijenjeni su prije svega maloljetnim trudnicama, roditeljima te adolescentima koji se suočavaju s pitanjima i sumnjama vezanim uz trudnoću, zaštitu od trudnoće i teškoćama zbog rizičnih spolnih aktivnosti. S obzirom da zaprimamo veliki broj upita, na ostala pitanja, kao i na pitanja koja se ponavljaju, nismo u mogućnosti odgovarati. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 7 dana. Na pitanja vezana uz pravnu regulativu možemo davati odgovore samo za zakone i propise koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske.

Prije nego pošaljete upit, molimo vas da pročitate pravila korištenja portala:
-Važno nam je da nam kažete koliko godina imate kako bismo dobili potpuniju sliku o vama i vašem zdravstvenom stanju.
-Ako opisujete zdravstveni problem, potrudite se da njegove elemente navedete kronološkim redom.
-Ne pretjerujte u uporabi upitnika, uskličnika i ostalih znakova te riječi HITNO kako biste privukli pažnju na svoju poruku.
-Budite jasni.
-Naslov neka se odnosi na sažetak vašeg upita u jednoj ili nekoliko riječi.
-Koristite primjeren rječnik.
-Prije nego pošaljete e-mail ponovno ga pročitajte te provjerite jeste li propustili neku bitnu informaciju.

E-mail: 
Pitanje 
    
{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

17. 02. 2014.
AUTOR:
Igor Garić
dipl.iur.

Pozdrav, molim da mi odgovorite imam li pravo na porodiljni. Imam 17 godina i trudna sam i trebala bih roditi u 6 mjesecu. Ja idem u treći razred i školu ću završiti prije poroda jer mi je škola trogodišnja. Znači, kad rodim još neću imati 18 godina punih, a neću više biti ni učenica. Imam li svejedno pravo na porodiljni i koliko iznosi?

Prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, odredbe koje reguliraju vaš slučaj su prilično jednostavne, te govore;
U svojim odredbama Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama definira osobe koje mogu biti korisnici prava. Vaš status je definiran člankom 7. točkom 6. koja govori da je  korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora prema ovom Zakonu djetetov roditelj koji je korisnik mirovine, korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju ili korisnik prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske ili osoba koja se prema propisima iz socijalne skrbi ne smatra sposobnom za rad ili se prema drugim propisima smatra uzdržavanom osobom ili je polaznik redovitog školovanja ili sveučilišnog ili stručnog studija ili korisnik koji nema uvjete za ostvarenje statusa korisnika iz točke 1. do 5. ovoga stavka, a ima priznat status zdravstveno osigurane osobe iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.


Majka izvan sustava rada ima pravo na novčanu pomoć tijekom rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu.
Pod rodiljnom brigom o djetetu podrazumijeva se razdoblje od rođenja djeteta do navršenoga 6. mjeseca života djeteta, a pod roditeljskom brigom razdoblje od 6. mjeseca do navršene 1. godine života djeteta, za prvo i drugo rođeno dijete ili do navršene 3. godine života djeteta kod rođenja blizanaca, trećeg i svakoga sljedećeg djeteta.
Majka izvan sustava rada može ostvariti pravo s osnove rodiljne i roditeljske brige o pod uvjetom da na dan rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete:
1.    da je hrvatska državljanka ili strankinja s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj,
2.    da ima neprekidno prebivalište ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje 5 godina,
3.    da je zdravstveno osigurana prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.


Vezano uz Vaš slučaj posebno obratite pažnju na sljedeće zakonske odredbe koje govore da  majka izvan sustava rada, koja u tijeku korištenja prava na novčanu pomoć tijekom rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu završi redovito školovanje ili pohađanje sveučilišnog ili stručnog studija ili joj obveze redovitog školovanja ili pohađanje sveučilišnog i stručnog studija miruju ili prekine redovito školovanje, pohađanje sveučilišnog ili stručnog studija, zadržava pravo korištenja priznatog prava do roka propisanog za njegovo korištenje, ako se u roku od 30 dana od dana prekida ili završetka redovitog školovanja ili pohađanja sveučilišnog studija prijavila u evidenciju nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje a ujedno je vrlo bitno da u tom roku regulirate i zdravstveno osiguranje jer ako u roku od 30 dana ne steknete novi status osigurane osobe kod Zavoda, gubite pravo na korištenje prava.
Novčana naknada koju ćete primati iznosi 50% proračunske osnovice mjesečno što iznosi cca 1.650,00 kuna.


Nadalje, prema zakonu Vam pripada i pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete pod uvjetom da u vrijeme rođenja djeteta ispunjavate sljedeće uvjete:
1.    da ste hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina,
2.    da ste zdravstveno osigurani po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
da je dijete:
1.    upisano u maticu rođenih
2.    prijavljeno kao član vašeg kućanstva,
3.    zdravstveno osigurano po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Jednokratna novčana potpora iznosi 70% proračunske osnovice što iznosi cca 2.310,00 kuna.
Ujedno vam napominjem da se obratite gradskom uredu u gradu u kojem živite jer postoji mogućnost dobivanja i jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete i od strane gradskih ureda ovisno gdje imate prebivalište. (na primjer; Grad Zagreb za prvo dijete roditelju daje jednokratnu novčanu pomoć 1.800,00 kn ukoliko zadovoljite propisane uvijete.)
Na samom kraju napomenuo bih Vam da se obavezno informirate u vama najbližem Centru za socijalnu skrb s obzirom na to da ćete biti maloljetna osoba u trenutku kada ćete biti majka, pa će ostvarivanje Vaših prava ali i obaveza biti prilično otežano ukoliko ne steknete poslovnu sposobnost na koju imate pravo budući ćete postati roditelj.

 

Postavi pitanje našim stručnjacima

Imam li pravo na porodiljni?


17. 02. 2014.
AUTOR:
Igor Garić
dipl.iur.

Pozdrav, molim da mi odgovorite imam li pravo na porodiljni. Imam 17 godina i trudna sam i trebala bih roditi u 6 mjesecu. Ja idem u treći razred i školu ću završiti prije poroda jer mi je škola trogodišnja. Znači, kad rodim još neću imati 18 godina punih, a neću više biti ni učenica. Imam li svejedno pravo na porodiljni i koliko iznosi?

Prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, odredbe koje reguliraju vaš slučaj su prilično jednostavne, te govore;
U svojim odredbama Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama definira osobe koje mogu biti korisnici prava. Vaš status je definiran člankom 7. točkom 6. koja govori da je  korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora prema ovom Zakonu djetetov roditelj koji je korisnik mirovine, korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju ili korisnik prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske ili osoba koja se prema propisima iz socijalne skrbi ne smatra sposobnom za rad ili se prema drugim propisima smatra uzdržavanom osobom ili je polaznik redovitog školovanja ili sveučilišnog ili stručnog studija ili korisnik koji nema uvjete za ostvarenje statusa korisnika iz točke 1. do 5. ovoga stavka, a ima priznat status zdravstveno osigurane osobe iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Pročitaj više

© Mama je mama 2019